Vem är du? Vem är jag? Filmfes­ti­va­len Tempo tar av­stamp i al­las vå­ra le­van­de cha­ra­der när de ser­ve­rar do­ku­men­tä­rer på te­mat per­so­na.

Danderyds Nyheter - - Stockholmshelg -

Det här blir 19:e året för do­ku­men­tär­filmfes­ti­va­len Tempo. Te­mat är per­so­na, ett be­grepp in­om psy­ko­lo­gin som be­skri­ver hur vi väl­jer att vi­sa upp oss för and­ra.

Me­lis­sa Lind­gren, konst­när­lig le­da­re, var­för är det­ta in­tres­sant?

– Vi har sett den tren­den i två år in­om den in­ter­na­tio­nel­la do­ku­men­tär­fil­men. Det är myc­ket in­di­vid­fix­e­ring, med bi­o­gra­fi­er på kän­di­sar och många ka­rak­tärs­driv­na verk.

FOTO: ANNA-RONJA JÖNIS

BOSS. Tem­pos konst­chef Me­lis­sa Lind­gren gil­lar svens­ka kor­ti­sar. Ovan: Ag­nès Var­da är 89 bast och en le­gen­dar in­om do­ku­men­tärsce­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.