PO­SI­TIV.

Danderyds Nyheter - - Danderyds -

”Det är ald­rig fel att nå­gon tar ini­ti­a­tiv, kanske kan det för­hind­ra nå­got”, sä­ger Djurs­holms­bon Ham­pus Nyquist om idén med ett ge­men­samt väktar­bo­lag i Djurs­holm och Stocksund. ”En­da ne­ga­ti­va är om po­li­sen i stäl­let ned­pri­o­ri­te­rar om­rå­det”, tilläg­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.