Vil­lain­brott och tax­ismit­ning

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Vid 13.30-ti­den i lör­dags sked­de ett vil­lain­brott på Bloms­tersti­gen i Dan­de­ryd.

– Man har kom­mit hem och kon­sta­te­rat att det var in­brott i hel­gen. Lo­ka­la tek­ni­ker har fått åka dit och gö­ra spår­säk­ring, sä­ger Sven-Erik Olsson.

Vid kloc­kan 02.50, un­der nat­ten till ons­dag, kom det in ett sam­tal till polisen om ett miss­tänkt be­drä­ge­ri gäl­lan­de en tax­ire­sa.

Det ska ha rört sig om en man som åkt med en taxi från Norr­malm till Sätraängs­vä­gen i Dan­de­ryd ut­an att be­ta­la för sig.

– Polisen kom till plat­sen och iden­ti­fi­e­ra­de man­nen, sä­ger To­ve Häck på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.