Fle­ra fall av in­brott i Tä­by och Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Kring tre på nat­ten för­ra lör­da­gen in­träf­fa­de ett vil­lain­brott på Ma­sur­gränd i Tä­by. Okän­da gär­nings­män ha­de så­gat upp al­tan­dör­ren till hu­set, där de bo­en­de in­te be­fann sig vid tid­punk­ten. Po­lis med hund­patrull åk­te till plat­sen, dock ut­an att fin­na nå­gon miss­tänkt. Tju­var­na för­svann i en bil och spå­ren tog slut för polisen.

På sön­da­gen sked­de yt­ter­li­ga­re ett in­brott på Ring­vä­gen vid 21.35. Lo­ka­la tek­ni­ker har va­rit på plats men vad som stu­lits är oklart.

Vid 13.30-ti­den på sön­da­gen sked­de även ett vil­lain­brott på Bloms­tersti­gen i Dan­de­ryd.

– Man har kom­mit hem och kon­sta­te­rat att det var in­brott i hel­gen. Lo­ka­la tek­ni­ker har fått åka dit och gö­ra spår­säk­ring, sä­ger Sven-Erik Olsson.

Strax in­nan 18 i mån­dags upp­täck­tes ett på­gåen­de in­brott i en vil­la i RoslagsNäs­by.

– An­mä­la­re upp­täc­ker två obe­hö­ri­ga som stod och tit­ta­de in i en ned­släckt villa­fas­tig­het, sä­ger To­we Hägg, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

– När han skrek åt dem ho­ta­des vitt­net med en kniv. Se­dan sprang de från plat­sen i rikt­ning mot La­hällsvi­a­duk­ten.

Po­lis har va­rit i om­rå­det och sökt med hjälp av hund­patrull. Någ­ra miss­tänk­ta in­brotts­tju­var har dock in­te på­träf­fats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.