Här är al­la Stock­holms kro­gar som får stjär­na

I vec­kan fick Sve­ri­ge – och Stock­holm – sin förs­ta tre­stjär­ni­ga re­stau­rang i åtrå­vär­da Gui­de Miche­lin. Här är al­la and­ra kro­gar i stan med stjär­nor.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Ham­pus Jarn­lo

Det är jäv­ligt stort men jag tror in­te man har fat­tat hur stort det är.

Det är lyx­re­stau­rang­en Frantzén, på Kla­ra Nor­ra kyr­ko­ga­ta mitt i Ci­ty, som blir först i Sve­ri­ge att få tre stjär­nor i Gui­de Miche­lin.

– Det är en ex­tra kryd­da att va­ra först nå­gon­sin i Sve- ri­ge med tre stjär­nor, det är jäv­ligt stort men jag tror in­te man har fat­tat hur stort det är, sä­ger krö­ga­ren Björn Frantzén till SVT Ny­he­ter.

För­u­tom jät­teny­he­ten att Stock­holm nu har en tre­stjär­nig krog val­des även ett par and­ra kro­gar in på lis­tan.

Otip­pat lä­ge

Aloë som lig­ger i en an­språks­lös käl­lar­lo­kal i ett vil­la­om­rå­de i Älv­sjö har nu­me­ra en stjär­na. Det har även Ag­ri­kul­tur i Va­sas­tan. Oax­en krog på Djur­går­den be­hål­ler si­na två stjär­nor och en rad Stock­holmskro­gar be­hål­ler sin en­da stjär­na.

FOTO: VILHELM STOKSTAD

SEG­LAR UPP. Aloë i Älv­sjö som nu­me­ra har en stjär­na är en av re­stau­rang­er­na som är nya på lis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.