… och den där ut­tja­ta­de frå­gan som mås­te stäl­las:

Danderyds Nyheter - - Stockholmshelg -

SÅ, HUR ÄR DET NU: GÅR DET ATT SKÄM­TA OM ALLT? Ja. Men det är in­te sä­kert att al­la skrat­tar. Och man kan in­te för­vän­ta sig att folk som blir kränk­ta in­te sä­ger ifrån. Folk med an­nan hud­färg och sex­u­ell lägg­ning blev nog det förr ock­så, men då höll de of­ta­re tyst. Ibland kan jag själv, som än­då iden­ti­fi­e­rar mig som en snäll ko­mi­ker, kän­na att ’shit vad jag för­ut­sät­ter att al­la är som mig och ser ut som mig’. Ef­ter #Me­too har det bli­vit än mer pro­ble­ma­tiskt och även vi snäl­la kan kän­na att ”fan vil­ket sun­kigt skämt jag drog”. Sam­ti­digt kan man in­te hel­ler tas­sa på tå, så det är svårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.