HANS OCH ANITA BLOMQVIST

OM KYRKBYNS CENT­RUM

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

– Vi tyc­ker det är bra och la­gom stort som det är nu. Men det skul­le be­hö­va frä­schas upp li­te. Man går här och hand­lar på mat­af­fä­ren, vi har ett ba­ge­ri, sko­ma­ka­re och man kan trä­na. Sen har vi nä­ra till bå­de Tä­by cent­rum och Ar­ninge, så i den här mil­jön är det la­gom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.