BIR­GIT­TA OCH BER­TIL LUN­DQVIST

OM VAL­LEN­TU­NA CENT­RUM

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

– Vi an­vän­der in­te cent­ru­met så myc­ket. I stäl­let bru­kar vi åka och stor­hand­la i Ar­ninge. Det bäs­ta med he­la cent­ru­met är väl Kul­tur­hu­set som är väl­digt trev­ligt och upp­skat­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.