Sa­ber­ga­va­de ele­ver mas­te fa sar­be­han­las

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

På den er­far­ne lä­ra­ren och skol­le­da­ren Pa­trik Nim­merstams (C) för­slag ställ­de sig Dan­de­rydscen­tern bakom en mo­tion (Full­mäk­ti­ge 2015-06-08 § 57) om att Dan­de­ryd skul­le ska­pa en hand­lings­plan för hur sko­lor­na i Dan­de­ryd kan ar­be­ta med sär­be­gå­va­de ele­ver. Det tyck­te barn- och ut­bild­nings­nämn­den var ett ut­märkt för­slag och till­styrk­te mo­tio­nen. Det tyck­te där­e­mot in­te full­mäk­ti­ge, som rös­ta­de mot för­sla­get. Så det blir in­te nå­got stöd för sär­be­gå­va­de ele­ver som skul­le be­hö­va ett så­dant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.