Ef­ter­läng­tat vår­tec­ken – klart 15 maj

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

När snön, och vin­tern, är bor­ta är det många som läng­tar ef­ter att vägar­na ska bli fria från grus. Det är nu dags för kom­mu­nens ga­tor, cy­kel- och gång­ba­nor att so­pas. Sop­bi­len har re­dan synts ute på Dan­de­ryds ga­tor.

”Nu job­bar sand­bors­tar­na för fullt! Här på Kvar­nängs­vä­gen i Ene­by­berg. Ett fint vår­tec­ken!”, skri­ver en vårglad Dan­de­rydsbo på Fa­ce­book.

Ar­be­tet på­bör­jas i Ene­by­berg, se­dan är det Stocksund, Väst­ra Dan­de­ryd och Djurs­holm som står på tur. Pri­o­ri­te­ra­de buss- och cent­ru­man­lägg­ning­ar är Mör­by cent­rum, se­dan Djurs­holms torg, No­ra torg, Mör­by håll­plats, Dan­de­ryds­ter­mi­na­len och Sval­näs al­lé, gäst­hem­met.

En­ligt Dan­de­ryds kom­mun kom­mer ar­be­tet främst att på­gå un­der kväl­lar och hel­ger.

Ar­be­tet ska va­ra klart se­nast den 15 maj.

FOTO: KA­RIN WINTER

VÅR­TEC­KEN. Nu ska gru­set bort från vägar­na i Dan­de­ryd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.