In­brott i Dan­de­ryd – hund­patrull sök­te

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Kloc­kan 15.08 i mån­dags, den 21 maj, fick po­li­sen in ett larm om ett in­brott.

– Vi var ute i Dan­de­ryd på nå­got som he­ter Back­sti­gen. Ett föns­ter är öp­pet, vi ge­nom­sök­te hu­set men då var ing­en kvar, sä­ger To­we Hägg, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Det kun­de än­då kon­sta­te­ras att ett in­brott be­gåtts i bo­sta­den. I nu­lä­get är det oklart vad som är stu­let.

– Man an­vän­de bland an­nat hund­patrull för att sö­ka i om­rå­det. Men där hit­tar man ing­en, sä­ger To­we Hägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.