VISS­TE DU ATT…

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Dan­de­ryds kom­mun nu sö­ker folk som kan ar­be­ta som röst­mot­ta­ga­re på val­da­gen den 9 sep­tem­ber? Er­sätt­ning­en är he­la 2900 kro­nor och in­klu­de­rar åt­ta tim­mars ar­be­te un­der da­gen. Sö­ker gör man på kom­mu­nens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.