A-trak­tor (Epa)

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

En A-trak­tor är kon­stru­e­rad för en max­has­tig­het på 40 kilo­me­ter i tim­men.

For­do­nen ska ha en LFG-skylt som in­di­ke­rar att det är ett lång­samt­gå­en­de for­don.

A-trak­tor får ej fram­fö­ras på vägar som ”bör­jar” med en grön skylt, det vill sä­ga mo­tor­väg och mo­tor­tra­fik­led.

FO­TO: PRI­VAT

KÖ­RA. 15-åri­ga Vil­helm Lit­han­der har kört i sin ”Epa” i snart ett år på vägar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.