Ke­ving­e­sko­lan kam­ma­de hem fint pris

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Un­der tis­da­gen de­la­de MTR, som bland an­nat skö­ter tun­nel­ba­nan, ut pri­set ”Lil­la Sä­ker­hets­pri­set”. Det de­las ut till sko­le­le­ver som vi­sar hur man re­ser sä­kert i kol­lek­tiv­tra­fi­ken och i år till­de­la­des pri­set klass 2B på Ke­ving­e­sko­lan. Årets te­ma var ”Pap­pa, så får man fak­tiskt in­te gö­ra!” och upp­gif­ten be­stod i att gö­ra skyl­tar bätt­re.

– Det känns fan­tas­tiskt bra och det tyc­ker he­la klas­sen. De var vet­gi­ri­ga re­dan vid förs­ta be­sö­ket med skolin­for­ma­tion och ställ­de många frå­gor till MTRs per­so­nal. Jag är stolt över de­ras för­slag och att de tog upp­gif­ten på så stort all­var. Ef­ter att vi ar­be­tat med bi­dra­gen märk­te jag, när vi var på ut­flykt, att de såg mer av vad som fak­tiskt hän­der kring sä­ker­het i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, sä­ger lä­ra­ren Eva-Ma­rie Rydén i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: MTR

PRIS. So­la­na Za­rai och Ed­vin Lundberg från klass 2B på Ke­ving­e­sko­lan tar emot pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.