Al­la såg li­ka­da­na ut – då star­ta­de Fre­dric kläd­mär­ke

Tä­by­so­nen Fre­dric trött­na­de på att al­la hoc­key­kom­pi­sar kläd­de sig li­ka­dant. Då star­ta­de han kläd­mär­ket som bac­kas upp av svens­ka hoc­key­proffs.

Danderyds Nyheter - - Norrort - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

Det var för två år se­dan som Fre­dric Kor­du­ner, som bott i Tä­by i stort sett un­der he­la sitt liv, star­ta­de kläd­mär­ket Kor­die­by­kor­die. An­led­ning­en: al­la hoc­key­spe­la­re kläd­de sig li­ka­dant.

– Om man ska va­ra är­lig så klär vi (hoc­key­spe­la­re) oss gans­ka en­kelt, det är of­ta jeans, t- shirt och en keps. Men jag var så jäk­la trött på den här Ralp­hLau­renti­schan som al­la bar, den var verk­li­gen su­per­do­mi­nant, jag har sett den på varen­da spe­la­re, sä­ger han.

Hjälp från kom­pi­sar

Till sa­ken hör att Fre­dric även är hoc­key­spe­la­re och har re­pre­sen­te­rat klub­bar som AIK, Val­len­tu­na och nu se­nas­te sä­song­en stod han för 56 po­äng på 27 mat­cher för Vigg­by­holms IK.

Han be­rät­tar att allt bör­ja­de som en ro­lig grej, men ock­så att han un­der re­sans gång fått hjälp från två kom- pi­sar som till var­dags spe­lar i NHL- la­get Dal­las Stars, Mat­ti­as Jan­mark, upp­vux­en i Stocksund, och John Kling­berg.

– Jag är bra po­la­re med Kling­berg och Jan­mark och de har an­vänt klä­der­na fli­tigt se­nast året. Nu när jag kän­de att det var lä­ge att sat­sa så sat­te vi oss och pra­ta­de och de hop­pa­de på tå­get di­rekt.

Fort­sät­ter spe­la

Tan­ken för fram­ti­den är att fort­sät­ta med hoc­keyn i ” Vig­gan” och ha ro­ligt med kläd­mär­ket.

– Hoc­keyn kan jag in­te slu­ta med för det är för ro­ligt och det är per­fekt ni­vå att spe­la på. Nu hop­pas jag att kläd­mär­ket kan ge mig den glädjen och att vi kan spri­da den, sä­ger Fre­dric.

KARL FÖR SITT MÄR­KE. Fre­dric Kor­du­ner är ska­pa­ren av mär­ket Kor­die­by­kor­die.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.