13-åring påkörd av smi­ta­re vid Mör­by C

En ung kil­le blev un­der tis­da­gen påkörd av en bi­list när han cyk­la­de hem från skolan. Olyc­kan sked­de på Golf­ba­ne­vä­gen.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

Vid 15-ti­den i tis­dags kom tre kil­lar cyk­lan­de på cy­kel­ba­nan ut­med Golf­ba­ne­vä­gen där det nä­ra ron­del­len mel­lan Edsviks­vä­gen och Mör­by­le­den finns en tem­po­rär par­ke­ring. En per­son­bil skul­le åka ut från par­ke­ring­en och kör­de på en av poj­kar­na.

– Två av kil­lar­na var läng­re bak och en var läng­re fram, då kom det en bil och kör­de på kil­len längst fram. Exakt hur de kroc­ka­de vet jag in­te men poj­ken fick bi­lens kofång­a­re i be­net och på cy­keln och väl­te om­kull, sä­ger Da­vid Red­je­my­hr, be­kant till poj­ken.

”Gav ho­nom fing­ret”

En po­li­san­mä­lan har gjorts gäl­lan­de att bi­lis­ten smet från plat­sen.

– Bil­fö­ra­ren va­re sig stan­na­de el­ler kol­la­de hur det var med kil­len. Kom­pi­sar­na sa att bil­fö­ra­ren gav ho­nom fing­ret. Han fick svul­let knä och skrubb­sår, men det kun­de ha gått myc­ket vär­re, har man otur kan man bli ut­knuf­fad i vägen, sä­ger Da­vid Rej­de­my­hr.

När Dan­de­ryds Ny­he­ter pra­tar med lo­kal­po­li­sen Caroline Ed­berg me­nar hon att man i nu­lä­get in­te har någ­ra upp­gif­ter om den miss­tänk­te gär­nings­per­so­nen.

– In­te i nu­lä­get och vad jag kan se så ha­de de in­te någ­ra upp­gif­ter om den som smi­tit från olyc­kan, var­ken om for­do­net el­ler fö­ra­ren, sen kanske det fram­kom­mer, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.