Kom­men­ta­rer på Fa­ce­book

Danderyds Nyheter - - Norrort -

Jag har på­ta­lat den far­li­ga ut­far­ten för tek­nis­ka kon­to­ret för länge se­dan, men ingen­ting har hänt. Sik­ten är då­lig från ut­far­ten på grund av vall och träd och cy­klis­ter­na kom­mer med god fart ner för Golf­ba­ne­vä­gen. Mås­te det hän­da en all­var­lig olyc­ka in­nan åt­gärd. Vil­ka jäk­la idi­o­ter det finns. Jag har ock­så va­rit nä­ra att bli påkörd där, livs­far­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.