Kom­men­ta­rer från dis­kus­sio­ner­na på Fa­ce­book

Danderyds Nyheter - - Stockholm -

Här kos­tar man på att byg­ga cy­kel­vä­gar, var­för då in­te an­vän­da dem? – W.S. Det enk­la sva­ret är att cy­kel­ba­nor in­te är säk­ra för trä­ning. I lugn fart går det att sam­sas med öv­ri­ga, men re­dan vid mått­lig fart finns det in­te plats för al­la som cyklar, går, ras­tar hun­den, barn­vag­nar, rull­ski­då­ka­re. – T.E. Hur tror du vår OS-Emma fick sitt sil­ver, in­te va de ge­nom att cyk­la i 15 km på en cy­kel­ba­na. – R.Ö. En bil­väg är en bil­väg,

el­ler? – V.E. Sist jag kol­la­de så be­ta­lar man in­te väg­skatt för cy­kel … – S.Å.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.