Kom och träf­fa oss un­der fot­bolls-VM!

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - KEVIN WEDIN Re­por­ter Pra­ta med mig! kevin.wedin@di­rekt­press.se

N Nu är det in­te många da­gar kvar tills spek­tak­let i Ryss­land drar igång – och det jag syf­tar på är gi­vet­vis fot­bolls-VM. Det är förs­ta gång­en på 12 år som Sve­ri­ges herr­lands­lag är med i ett VM-slut­spel och det ef­ter att ha be­seg­rat Ita­li­en över två mat­cher.

Mitt förs­ta min­ne från VM är från 2002, då var jag 10 år och gick på fri­tids un­der som­ma­ren. Och just den här fri­spar­ken som Anders Svensson drar in mot Ar­gen­ti­na minns jag all­ra tyd­li­gast. Sen spe­la­de jag den sto­ra hand­bollstur­ne­ring­en Eken Cup sam­ti­digt som Sve­ri­ge åk­te ut mot Se­ne­gal i sam­ma mäs­ter­skap.

Men vil­ket blir min­net en tar med sig från det här mäs­ter­ska­pet? Kom­mer man min­nas som­ma­ren 2018 som en re­pris från 1994, me­dalj och olid­lig vär­me?

Jag är knap­past nå­gon an­häng­a­re av vär­me­böl­ja men jag här­dar ut om det nu skul­le gå så bra i Ryss­land. För mån­dag den 18 ju­ni spe­lar Sve­ri­ge sin öpp­nings­match mot Syd­ko­rea. Den vi­sas på stor­bilds­skärm på Tä­by torg – och där vill vi gär­na träf­fa er lä­sa­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.