Så bra sor­te­rar Dan­de­rydsbor

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

I Danderyd är det 36 pro­cent av matav­fal­let som går till bi­o­lo­gisk åter­vin­ning. I Val­len­tu­na och Tä­by är siff­ran 22 pro­cent. Bäst i lä­net är Sö­der­täl­je/Ny­kvarn där 55 pro­cent av matav­fal­let källsor­te­ra­des 2017. Sig­tu­na sor­te­rar ut 45 pro­cent och Sol­len­tu­na 41 pro­cent.

De se­nast fy­ra åren har in­sam­ling­en av matav­fall ökat i Stock­holms län, men det går för lång­samt jäm­fört med det na­tio­nel­la må­let på 50 pro­cent.

Matav­fall kan rö­tas till bi­o­gas, vil­ket er­sät­ter fos­si­la driv­me­del. Vid pro­duk­tio­nen får man även bi­o­göd­sel, med nä­rings­äm­nen som då åter­förs till åker­mark.

FOTO: MOSTPHOTOS

SKRÄP. Dan­de­rydsbor åter­vin­ner bätt­re än bo­en­de i Tä­by och Val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.