Vil­labrand i Danderyd – stort på­drag

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det var un­der mån­dags­mor­go­nen, vid halv sju-ti­den, som en brand rap­por­te­ras från en vil­la i Ke­vinge strand. Stor­stock­holms brand­för­svar ska ha åkt till plat­sen med sex bi­lar.

– Det var rök­ut­veck­ling på bo­sta­dens and­ra vå­ning och vi ha­de rök­dy­ka­re på plats, sä­ger Jo­han Win­snes på Stock­holms brand­för­svar.

Tre per­so­ner ska ha be­fun­nit sig i bo­sta­den och bli­vit om­hän­der­tag­na av sjuk­vår­da­re, dock är det oklart om per­so­ner­na ska ha be­hövt åka till sjuk­hus.

– Vi var kla­ra där strax ef­ter kloc­kan 07. Av det jag kan se så fram­går det in­te att det ska ha skett nå­got stör­re ska­da, sä­ger Jo­han Win­snes.

Det ska in­te fin­nas nå­gon miss­tan­ke om brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.