Fle­ra mark­brän­der i Nor­rort

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det var för­ra tors­da­gen som rädd­nings­tjäns­ten fick ryc­ka ut tre gång­er un­der en och sam­ma dag till Nor­rort. Det förs­ta lar­met kom ifrån Angarn strax ef­ter kloc­kan 14 på ef­ter­mid­da­gen.

– För­bi­pas­se­ran­de har padd­lat ka­not i sjön in­till och det är de som sett det. Det ska rö­ra sig om brand i na­tu­ren, sä­ger Hans Eriks­son, led­nings­o­pe­ra­tör.

Kloc­kan 18.40 kom ett larm om gräs­brand i Val­la­torp i Tä­by.

– Det var vid Val­la­torps­sko­lan ner mot Hästäng­ar- na, vid sport­hal­len. Det var en mind­re brand på en gam­mal eld­nings­plats, sä­ger Hans Eriks­son.

– Brand­kå­ren åk­te ut till plat­sen men det av­slu­ta­des gans­ka snabbt.

Kloc­kan 21.39 kom näs­ta larm, den­na gång från Forn­min­nes­vä­gen i Val­len­tu­na.

– Det brin­ner med öpp­na lå­gor, i grä­set in­ne i sko­gen sa an­mä­la­ren, sä­ger Hans Eriks­son.

– Det är eld­nings­för­bud i he­la re­gi­o­nen. Det kan bli sto­ra kon­se­kven­ser ut­av det om det bör­jar brin­na på fel stäl­len, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.