Björn, från Nor­rort, slog re­kord på Mount Eve­rest

Björn Lind­wall, 56, kan nu­mer ti­tu­le­ra sig som den älds­te svensk som nått top­pen på Mount Eve­rest.

Danderyds Nyheter - - Norrort - Lot­ten Eng­bom

I april­skrev vi om Björn Lind­wall, bo­en­de i Nor­rort, som vil­le bli den älds­te svensk på top­pen av Mount Eve­rest. Den 16 april tog han sig upp och slog allt­så re­kor­det med åt­ta år.

– Jag är den älds­te klätt­ra­ren som nått top­pen, i Sve­ri­ge. En del bru­kar skrat­ta och sä­ga att man in­te bru­kar va­ra glad av ål­ders­skäl att bli äldst, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men jag vill in­spi­re­ra and­ra och vi­sa att li­vet in­te slu­tar ef­ter 50 år. Men li­te trä­ning och god häl­sa kom­mer man gans­ka långt.

Hur kän­des det när du stod där up­pe?

– Det var fan­tas­tisk, en käns­la av att man tit­tar ner på värl­den. Jag ha­de lyc­kats och sli­tigt så hårt för att nå top­pen. Det var vind­stil­la och sol. Det är gans­ka mäk­tigt.

För Björn höll det dock på att slu­ta an­norlun­da. På vägen upp höll hans fot på att för­fry­sa. Trots att han ris­ke­ra­de att be­hö­va am­pu­te­ra en tå fort­sat­te han upp.

– Jag val­de bort stor­tån kan man sä­ga. När man sit­ter hem­ma i Tä­by kan man tyc­ka att det är helt ab­surt att man pri­o­ri­te­rar så. Men det gjor­de jag. Med li­te tur kla­ra­de den sig.

Nu är Björn som sagt till­ba­ka hem­ma i Tä­by ef­ter även­ty­ret.

– Jag är jät­te­glad att jag är till­ba­ka och hel­skin­nad, det är in­te all­tid helt själv­klart.

Tän­ker du nå­gon­sin på fa­ror­na?

– Jo, det är klart att den re­flek­tio­nen har man. Sär­skilt när man är på top­pen och in­ser att ”visst, ja jag ska ju ner igen”, sä­ger Björn.

FOTO: PRIVAT

RE­KORD. Björn nåd­de top­pen och slog re­kor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.