Tek­ni­ker by­ter tjäns­te­bi­len mot last­cy­kel

Danderyds Nyheter - - Hemma -

Stock­holms­hem har fått sin förs­ta cy­kel­bur­na om­rå­des­tek­ni­ker. Från och med nu ska bo­stads­bo­la­gets ser­vice­tek­ni­ker Char­les Sund­he­den fär­das med en last­cy­kel mel­lan job­ben i Sö­derort i stäl­let för att åka bil.

– Det här är det bäs­ta som hänt mig på Stock­holms­hem, att få den här cy­keln, sä­ger han. Jag får va­ra ute och rö­ra på mig istäl­let för att sit­ta stil­la i bi­len, och när det blir kallt blir det mer klä­der på ba­ra, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Ini­ti­a­ti­vet är yt­ter­li­ga­re ett steg för Stock­holms­hems sats­ning på håll­bar mo­bi­li­tet. Och för­hopp­ning­en är att fler ska ta ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.