Slu­ta slänga kött­ben!

Danderyds Nyheter - - Tyck Om! - Ca­ro­lin An­na K

Visst är det här­ligt att gril­la och äta ute den här års­ti­den, men det finns ett pro­blem och det är al­la kött­ben som se­dan slängs i na­tu­ren. Des­sa tilla­ga­de ben kan va­ra död­li­ga om ett djur får i sig dom, då tilla­ga­de ben blir vas­sa när dom bits av och kan ris­pa upp och för­stö­ra mkt i mage/tarm.

Mi­na hun­dar hit­tar i stort sett minst ett ben per dag, det är ett rik­tigt elän­de, sen ska man lyc­kas få dom släp­pa den go­da skatt dom hit­tat (hun­dar för­står ju ty­värr in­te sitt eget bäs­ta).

Skul­le verk­li­gen vil­ja be al­la att va­ra så vän­li­ga att äta och ha det trev­ligt ute, men släng era ben­res­ter i so­por­na. Mi­na hun­dar, and­ras hun­dar, kat­ter och an­nat vilt kom­mer va­ra er tack­sam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.