8

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

När Dan­de­ryds sjuk­hus, som det idag he­ter, stod klart 1922 ha­de sjuk­hu­set 118 vård­plat­ser och 75 an­ställ­da. Men vad het­te sjuk­hu­set när det öpp­na­de? Dan­de­ryds vård­cen­tral Mör­by la­sa­rett Sjuk­mot­tag­ning­en Dan­de­ryd

1. X. 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.