GINA ALMEGÅRD

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

– Jag har typ be­stämt mig, jag ve­lar li­te. Kanske är det att det par­ti jag bru­kar rös­ta på in­te känns över­ty­gan­de. Jag tyc­ker in­te det finns nå­gon själv­klar par­ti­le­da­re. Jag skul­le gär­na för­tids­rös­ta men jag be­hö­ver tän­ka li­te mer. Jag tyc­ker att den över­häng­an­de frå­gan är in­teg­ra­tion- och flyk­ting­frå­gan. Vi har byggt upp ett sam­häl­le på fel grun­der, sam­häl­let ska enas istäl­let för att splitt­ras. Se­dan är jag mån om sko­lor­nas framtid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.