Ti­di­ga jul­vib­bar i Djurs­holm

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Ju­len kom­mer ti­digt till Djurs­holm i år. Den 6 ok­to­ber hålls näm­li­gen re­le­a­se­fest för jul­bo­ken ”Maja och jul­lovsmyste­ri­et” på Djurs­holms Bok­han­del. Boken rik­tar sig till barn i åld­rar­na 9-12 år.

På re­le­a­se­fes­ten kom­mer det bju­das på jul­fi­ka i form av kryd­digt te och bak­verk. För­fat­ta­ren An­naCa­rin Col­lins är på plats i Djurs­holm för att be­rät­ta om boken. Al­la som vill är väl­kom­na från kloc­kan 14.00, ing­en för­an­mä­lan krävs.

I fre­dags dök jag upp på job­bet i skinn­byx­or. Min kol­le­ga: ’Ska du på dejt ef­ter job­bet el­ler?’ Jag: ’Jag bor i Danderyd nu och då kan man in­te se ut hur som helst.’ Det bäs­ta är att folk of­ta in­te kan av­gö­ra om jag är iro­nisk el­ler in­te.

@Ma­ri­e­h­hL twitt­rar om att man ju fak­tiskt in­te kan se ut hur som helst i Danderyd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.