Dan­de­ryds un­der­vis­ning dy­rast i lä­net

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

2017 kos­ta­de un­der­vis­ning­en i Dan­de­ryds kom­mu­na­la grund­sko­lor mest i lä­net, 76 900 kro­nor per elev. Det ge­nom­snitt­li­ga ele­van­ta­let var 3 795 styc­ken. Det­ta går att jäm­fö­ra med Sim­rishamn kom­mun där un­der­vis­ning­en kos­ta­de 46 700 kro­nor per elev. Det ge­nom­snitt­li­ga ele­van­ta­let var där 1 228 styc­ken.

– Till 95 pro­cent be­står un­der­vis­nings­kost­na­den av lä­rar­lö­ner och lö­ner till rek­to­rer, sä­ger José Lu­is Ber­rospi, un­der­vis­nings­råd på Skol­ver­ket, till Ny­hets­by­rån Si­ren.

All­ra mest la­de Sor­se­le kom­mun på si­na ele­ver, he­la 99 500 kro­nor med ett ge­nom­snitt­ligt ele­van­tal på 221 styc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.