Dan­de­ryd tap­par i ran­king

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Dan­de­ryd tap­par sju pla­ce­ring­ar och finns i år på plats 12 i Svenskt Nä­rings­livs ran­king av fö­re­tagskli­ma­tet i Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner.

På frå­gan om kom­mu­nens ser­vice till fö­re­ta­gen tap­par Dan­de­ryd 74 pla­ce­ring­ar.

– Den störs­ta de­len av de kon­tak­ter fö­re­ta­gen har med kom­mu­nen hand­lar om till­stånds- och till­syn­sä­ren­den. Att kom­mu­nen till­han­da­hål­ler pro­fes­sio­nell och snabb ser­vice till fö­re­ta­gen är av­gö­ran­de för fö­re­tagskli­ma­tet, sä­ger Ol­le Kar­storp, bi­trä­dan­de re­gi­on­chef på Svenskt Nä­rings­liv.

En tred­je­del av to­tal­ran­king­en ut­görs av fö­re­ta­gens sam­man­fat­tan­de om­dö­me om fö­re­tagskli­ma­tet i sin kom­mun. I år var det fler kom­mu­ner som fick ett hög­re sam­man­fat­tan­de om­dö­me än vad det var kom­mu­ner som fick ett läg­re be­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.