ERIK TEG­NÉR, 77, HÄ­GER­NÄS STRAND

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

– Den kun­de va­rit bätt­re. Man byg­ger ut Tä­by och Ös­terå­ker men har inga tra­fik­lös­ning­ar, tå­gen hål­ler in­te hell­re. Ge­nom­far­ten är värst, spe­ci­ellt på mor­nar­na. Men kom­mer man fel tid är det myc­ket på ef­ter­mid­da­gar­na med, det kan mer el­ler mind­re stå still. Det har va­rit så i många år. Många tar bi­len och stäl­ler den vid Ene­byäng­ens par­ke­ring och tar sen buss el­ler tun­nel­ba­na in till stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.