Hur bra koll har du ute I Nor­rots na­tur?

Na­tur, na­tur, na­tur. Ja Nor­rort har en hel del av den va­ran. Men hur bra koll har du egent­li­gen på na­tu­ren i vårt när­om­rå­de? Tes­ta dig själv i vårt quiz.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

1 VAR BÖR­JAR MAN GÅ? Roslags­le­den går ge­nom bå­de Danderyd, Tä­by och Val­len­tu­na. Om slu­tet är i Norr­täl­je - var är då bör­jan? 1. I Stocksund. X. Vid Dan­de­ryds kyr­ka. 2. Ene­by­berg. 2 VAD HE­TER SJÖN? Det här är en li­ten, men po­pu­lär bad­sjö som ock­så kan ses från Roslags­ba­nan. Vad he­ter den? 1. Rön­ning­e­sjön. X. Eke­by­sjön. 2. Ös­by­sjön. 3 VI SÖ­KER NAM­NET I Val­len­tu­na finns ett stör­re om­rå­de våt­mark. Här är det po­pu­lärt att spa­na på fåg­lar. Men vad he­ter na­tur­re­ser­va­tet? 1. Ang­arn­sjöäng­en. X. Björk­by-Kyrk­vi­kens na­tur­re­ser­vat. 2. Präst­gårds­äng­ar­na. 4 VIL­KEN SJÖ? I när­he­ten av Tä­bys högs­ta berg, Löt­ting­e­kul­len, finns en sjö. Vad he­ter den? 1. Löt­ting­e­sjön. X. Gull­sjön. 2. Mört­sjön. 5 VIL­KEN Ö SÖ­KER VI? Danderyd har fem öar i sin skär­gård. En av dem är be­bodd? Vad he­ter den ön? 1. Bastu­hol­men. X. Sto­ra Skrag­gen. 2. Tran­hol­men. 6 HUR MÅNGA ÖAR? Om Danderyd har fem öar - hur många har då Tä­by? 1. En. X. Två. 2. Sex. 7 VIL­KEN FJÄRD? Vad he­ter den fjärd i Stock­holms in­nerskär­gård som lig­ger ut­an­för Danderyd och Tä­by? 1. Vär­tan. X. Hä­ger­näsvi­ken. 2. Sto­ra Vär­tan. 8 DEN HÄR LEDEN DÅ? I Val­len­tu­na kom­mun finns tre vand­rings­le­der un­der sam­lings­nam­net ”Pil­grim Val­len­tu­na”. Vil­ken del av Val­len­tu­na går de IN­TE ige­nom? 1. Kårs­ta. X. Frösun­da. 2. Mar­kim. 9 YT­TER­LI­GA­RE EN SJÖ Roslags­le­den pas­se­rar för­bi det­ta re­ser­vat där sjön vi sö­ker nam­net på in­går i ett av de störs­ta obe­bygg­da om­rå­de­na i Stock­holms län. Så vad he­ter sjön? 1. Lång­sjön. X. Tär­nan. 2. Val­len­tu­na­sjön. 10 VI SÖ­KER NAM­NET Vad he­ter Tä­bys störs­ta na­tur­park­om­rå­de? 1. Stolpasko­gen. X. Skål­ham­ra kvi­ha­ge. 2. Skav­lö­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.