Kam­panj för att få oss att spo­la rätt skit

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Un­der en vec­ka fast­nar runt 17 ton skräp i gall­ren på Käp­pa­la­ver­ket där av­lopps­vatt­net från Dan­de­ryds kom­mun re­nas. Just nu gör re­nings­ver­ket en sats­ning för att mins­ka mäng­den skräp, ef­tersom onö­di­ga sa­ker som slängts i to­a­let­ten stäl­ler till pro­blem bå­de i nä­tet och på ver­ket – plus att kost­na­der­na ökar.

Kom­mu­nen upp­märk­sam­mar det här på sin hem­si­da och rå­der oss att gö­ra så här:

– Spo­la ba­ra ner kiss, bajs och to­a­lett­pap­per i to­a­let­ten.

– Ställ en pap­pers­korg i bad­rum­met och släng all­tid tops, bo­mulls­tus­sar, våt­ser­vet­ter, tam­pong­er och an­nat skräp i den.

FO­TO: PI FRISK

EN RÖ­RA. Så här kan det se ut när skrä­pet når re­nings­ver­ket. Sa­ker­na fast­nar i varand­ra och stop­par upp pro­ces­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.