ÅDERBRÅCK? ÅDERNÄT?

Al­la åderbråck går att ta bort!

Danderyds Nyheter - - Stockholm -

Med hjälp av mo­der­na me­to­der för­svin­ner åder­bråc­ken med myc­ket gott kos­me­tiskt och funk­tio­nellt re­sul­tat. Inga snitt, inga stygn! Du går hem sam­ma dag. Vi är spe­ci­a­lis­ter in­om mo­dern åder­bråcks­be­hand­ling. Vårt team som be­står av en­bart ki­rur­ger och le­gi­ti­me­ra­de sjuk­skö­ters­kor er­bju­der Dig bäs­ta tänk­ba­ra re­sul­tat, i bäs­ta tänk­ba­ra mil­jö.

FÖ­RE EF­TER

FÖ­RE EF­TER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.