Det hand­lar in­te om en stor sum­ma pengar, men det­ta var en 40-års­pre­sent av min man och allt blev en gans­ka stor be­svi­kel­se. Tack­sam för nämn­dens be­döm­ning.

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Besvi­ken Dan­de­rydsbo som an­li­tat per­so­nal shop­per på NK skri­ver till Allmänna re­kla­ma­tions­nämn­den. Hon tyc­ker att re­kla­men för tjäns­ten, som kos­tar 2 400 kro­nor, är miss­vi­san­de då det in­te in­går skräd­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.