Vad är ditt bäs­ta knep för att in­te bli för­kyld?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

An­na Alm, 39, eko­nom:

– Jag är för­kyld nu så kans­ke in­te är den bäs­ta per­so­nen att sva­ra på det. Men jag bru­kar va­ra ute myc­ket i fris­ka luf­ten.

An­na Ber­ger, 67, pen­sio­när:

– Jag är hundä­ga­re och pro­me­ne­rar var­je dag. Jag har sex må­na­ders se­mes­ter två gång­er om året och för­sö­ker äta grönt.

Gun­nar Tärn­vik, 75, pen­sio­när:

– Mo­tio­ne­ra myc­ket och tvät­ta hän­der­na. Jag har in­te va­rit för­kyld på jät­te­länge.

San­na Grön­dal, 51, säl­ja­re:

– Jag träf­far myc­ket kun­der så jag an­vän­der al­co­gel. Sen gör jag myc­ket shot­tar där ing­e­fä­ra är grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.