KÖPT LÖSNUMMER OCH PRENUMERERAT VIA SHOP.DATOR­MA­GA­ZIN.SE

Datormagazin - - ÅSIKT -

Hej! Jag har fått nr 4 (ef­ter­be­ställt lösnummer till­sam­mans med 3 nr-pre­nu­me­ra­tion /Red:s anm.) men nr 5 har jag in­te fått än.

Bor­de den in­te ha kom­mit fram till mig nu?

MVH PR

tHej, fram!

Adress­lis­tan för num­mer 5 ha­de re­dan gått iväg till tryc­ke­ri­et när din be­ställ­ning kom in, så ditt förs­ta num­mer i pre­nu­me­ra­tio­nen blir num­mer 6, som bör ha kom­mit till dig nu.

bra att tid­ning­en kom

AN­DERS ÖH­MAN, DATOR­MA­GA­ZIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.