FULLVERSION PÅ KÖ­PET: STICKY PASSWORD PREMIUM

Datormagazin - - I DETTA NUMMER -

Sticky Password ser till att du ald­rig glöm­mer di­na in­logg­nings­upp­gif­ter el­ler fal­ler för fres­tel­sen att an­vän­da enk­la lö­senord. Lä­sa­re av Datormagazin får en pre­nu­me­ra­tion som lö­per över ett år, till ett vär­de av cir­ka 290 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.