VEM ÄR DET SOM TILLDÖMS EGENT­LI­GEN?

Datormagazin - - ÅSIKT -

Hej och tack för en trev­lig och in­tres­sant tidskriƒ om IT och da­to­rer.

Ett li­tet på­pe­kan­de dock om ett språk­ligt fel (?) i nr 6 i år på si­dan 81 un­der ru­bri­ken TIO ÅR SE­DAN I MAJ 2008.

I ˜är­de styc­ket står det: ”… tilldöms den po­pu­lä­ra …”.

Det skul­le i så fall in­ne­bä­ra att Tor­rentspy fick ett ska­de­stånd i stäl­let för som jag tror att de fick be­ta­la ett ska­de­stånd.

Du har full­kom­ligt rätt. Det är ba­ra att kon­sta­te­ra att vi har slum­rat till i korr­läs­ning­en. Tack för på­pe­kan­det!

GÖ­RAN RIBE, DATORMAGAZIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.