In­köpslis­ta

Datormagazin - - HÅRDVARA | GÖR DET SJÄLV -

No­deMCU V3 with ESP-12E / CH340, ar­ti­kel­num­mer: K-NM-ESP12E, pris 59 kro­nor Ne­o­pix­el, till ex­em­pel ar­ti­kel­num­mer ADA1463 (99 kro­nor) el­ler ADA-1426 (79 kro­nor) Kon­den­sa­tor 1”000 µF, ar­ti­kel­num­mer C1000uF-6V3, pris 14 kro­nor för fem styc­ken Re­sis­tor 330 ohm, ar­ti­kel­num­mer RES330R, pris 6 kro­nor för tio styc­ken Kopp­lings­kab­lar ha­ne/ha­ne, ar­ti­kel­num­mer PRT-08431, pris 44 kro­nor för 10 styc­ken Bre­ad­board/kopp­lings­däck, ar­ti­kel­num­mer PRT-12002, pris 56 kro­nor

Samt­li­ga pri­ser och ar­ti­kel­num­mer från Lawi­cel, www.lawi­cel-shop.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.