PHOTON 2. 4. 3.1

Datormagazin - - PROGRAMTIPS -

Li­cens: Fre­e­wa­re Sys­tem­krav: Win­dows 10/8/7/Ser­ver/Vis­ta Lad­da ned här: www.datormagazin.se/prg

Photon har det grund­läg­gan­de som be­hövs för att fånga skärm­bil­der men bju­der även på det lil­la ex­tra. Du kan fånga, bearbeta, kom­men­te­ra och de­la skär­mav­bil­der­na med det­ta pro­gram. Dess styr­ka lig­ger kans­ke främst i just den enk­la del­ning­en och att det har det lil­la ex­tra i form av OCR-stöd för att ex­tra­he­ra text ur bild. Det är ock­så möj­ligt att spe­la in skriv­bords­ak­ti­vi­te­ten och spa­ra som ett vi­de­oklipp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.