BULLZIP PDF PRINTER ”COM­MU­NI­TY EDI­TION” 11. 7. 0. 2716

Datormagazin - - PROGRAMTIPS -

Li­cens: Fre­e­wa­re Sys­tem­krav: Win­dows 10/8/7/Ser­ver/Vis­ta/XP Lad­da ned här: www.datormagazin.se/prg

Ska­pa PDF-‚ler från i prin­cip val­fri ap­pli­ka­tion med hjälp av Bullzip PDF Printer. Pre­cis som så många lik­nan­de pro­gram age­rar det som en skri­var­driv­ru­tin. Du väl­jer allt­så att skri­va ut och se­dan väljs det­ta pro­gram i lis­tan över till­gäng­li­ga skri­va­re. Du kan skri­va ut med stan­dardin­ställ­ning­ar­na el­ler väl­ja upp­lös­ning, me­ta­da­ta, kryp­te­ring med me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.