BYGG EN SMART HÖG­TA­LA­RE

Datormagazin - - I KOMMANDE NUMMER -

Goog­le har på se­na­re år släppt pro­duk­ter­na AIY Vi­sion Kit och AIY Vo­ice Kit. AIY är en sorts bok­stavs­lek med ”DIY” och ”AI” och det är just vad det hand­lar om, hemsnick­ra­de lös­ning­ar för ar­tici­ell in­tel­li­gens. Med des­sa kit kan man byg­ga en egen smart hög­ta­la­re, en egen Goog­le As­si­stant och en smart ka­me­ra som kan iden­tiera fö­re­mål. Ki­ten är svå­ra att få tag i, men då ko­den är öp­pen och fri och det he­la byg­ger på stan­dard­kom­po­nen­ter går det att ska­pa ett eget kit. I det­ta pro­jekt byg­ger vi ett så­dant som in­te ba­ra han­te­rar Goog­le As­si­stant ut­an även fun­ge­rar som Ama­zon Alexa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.