Med trä­ning­en går det bra – jag bör­jar snart

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - ENKÖPING - JO­NAS SYLVÉN Re­por­ter Pra­ta med mig! jo­nas.syl­ven@ di­rekt­press.se

Hur går det med era ny­års­löf­ten?

För egen del går det ”hyf­sat”. Har pre­cis an­mält mig till Stock­holm Ma­rat­hon.

Jag har även in­för­skaf­fat ett par svin­dy­ra lö­par­s­kor. Tän­ker att det är vik­tigt med bra ut­rust­ning om man ska springa fy­ra mil.

Där­e­mot har jag in­te sprung­it en me­ter än­nu. Jag ska sät­ta i gång i mor­gon. I stäl­let har det bli­vit en hel del TV-tit­tan­de. Jag har fal­lit för hy­pen och bör­jat kol­la på den nors­ka se­ri­en ”Skam” – och den le­ver upp till lovor­den. Her­re­gud, vil­ken bra se­rie.

Så fort jag har sett fär­digt sä­song tre ska jag bör­ja springa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.