Snab­ba­re bred­band till he­la kom­mu­nen

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej -

En­kö­pings kom­mun har teck­nat ett sam­ver­kans­av­tal med fi­be­ro­pe­ra­tö­ren IP-On­ly för att an­slu­ta fi­ber­nä­tet till al­la kom­mu­nin­vå­na­re.

Må­let är att 100 pro­cent av kom­mu­nens in­vå­na­re ska ha er­bju­dits ett snabbt och sta­bilt fi­ber­nät se­nast år 2019.

För att pro­jek­tet ska star­tas mås­te 65 pro­cent av hus­hål­len och fö­re­ta­gen på lands­byg­den tac­ka ja till er­bju­dan­det och 40 pro­cent i tä­tor­ten.

VISS­TE DU ATT… Du även kan lä­sa Ena-Hå­bo Tid­ning­en på In­ter­net? Gil­la oss på Fa­ce­book för att ta del av den bäs­ta lo­ka­la be­vak­ning­en i En­kö­ping.

FOTO: MOSTPHOTOS

SNAB­BA­RE SURF. Nu kan he­la En­kö­ping få snab­ba­re bred­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.