Na­turupp­le­vel­se i Breds­and

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej -

Var­je tors­dag till och med den 16 mars an­ord­nar Fri­lufts­främ­jan­det i En­kö­ping en na­tur- och kul­tur­vand­ring för dag­le­di­ga.

Vand­ring­en äger rum i Breds­and­s­om­rå­det och på­går i tre tim­mar.

Sam­lings­plat­sen är Ba­h­co­hal­len kloc­kan 09.30. Att del­ta kos­tar tio kro­nor per gång – plus en even­tu­ell av­gift för bil­trans­port.

Har man någ­ra frå­gor det bra att ringa, mej­la eller sur­fa in på Fri­lufts­främ­jan­dets hem­si­da.

FOTO: MOSTPHOTOS

NA­TUR­LIGT. Var­je tors­dag är det na­tur­vand­ring i En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.