Kom­mu­nen sö­ker vux­en­vand­ra­re

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej -

Som vux­en­vand­ra­re rör man sig bland barn och ung­do­mar och bi­drar till en sä­ker ut­om­hus­mil­jö i En­kö­ping.

Tan­ken är att vux­en­vand­rar­na ska rö­ra sig på stan, ut­an­för fri­tids­går­dar eller runt Idrotts­hu­set när det är eve­ne­mang. Allt för att bi­dra till trygg­he­ten i kom­mu­nen. Al­la som vill bli vux­en­vand­ra­re kom­mer att få ge­nom­gå en ut­bild­ning, som hålls av En­kö­pings kom­mun.

En­kö­pings kom­mun vill ha in­tres­se­an­mäl­ning­ar från in­tres­se­ra­de per­so­ner se­nast den tred­je feb­ru­a­ri.

Grat­tis. Men det är li­te ve­mo­digt att al­la gam­la bil­der flyt­tar sö­derut. Skri­ver en an­vän­da­re på Fa­ce­book om Pe­re­ric Öberg som säl­jer sitt sitt sto­ra bildarkiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.