He­ro­in­brott av ung man

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej -

Nar­ko­ti­ka­in­ne­hav. Det var kloc­kan 14.30 på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen som po­li­sen upp­täck­te att en man i 20-års­ål­dern var på­ver­kad av he­ro­in på En­kö­pings cen­tral­sta­tion. När po­li­sen vi­si­te­ra­de den unge man­nen vi­sa­de det sig att han ha­de yt­ter­li­ga­re 2.5 gram he­ro­in på sig. Den unge man­nen ploc­ka­des in till sta­tion. Se­na­re sam­ma dag släpp­tes han och är nu in­te läng­re fri­hets­be­rö­vad, men fort­satt miss­tänkt för he­ro­i­nin­ne­hav. mån­dags ha­de ett ung­dom­slag just av­slu­tat sin trä­ning på Grö­na Da­lens IP i Båls­ta. Men när de kom till­ba­ka till om­kläd­nings­rum­met igen fick de en trå­kig nyhet. Un­der ti­den la­get ha­de trä­nat, ha­de nå­gon eller någ­ra pas­sat på att gå in i om­kläd­nings­rum­met och län­sa spe­lar­na på de­ras mo­bil­te­le­fo­ner. I an­mä­lan till po­li­sen upp­ges ett 20-tal mo­bil­te­le­fo­ner va­ra stul­na. Po­li­sen ru­bri­ce­rar ären­det som stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.