An­sök om pas­set i god tid

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej -

Po­li­sen i En­kö­ping och Hå­bo upp­ma­nar med­bor­ga­re i bå­da kom­mu­ner­na att i god tid in­nan som­ma­ren sö­ka pass. Det ef­tersom det un­der som­ma­ren är högt tryck på pas­san­sök­ning­ar. Det­ta gäl­ler fram­förallt Hå­bo kom­mun och po­lis­sta­tio­nen i Båls­ta där po­li­sen får ett stort tillskott av pas­san­sök­ning­ar från in­vå­na­re i he­la Stock­holms län.

– Po­li­sen En­kö­ping/ Hå­bo upp­ma­nar allt­så att sö­ka pass i god tid in­nan de kom­man­de som­mar­må­na­der­na (ju­ni, ju­li, au­gusti), sä­ger Jan Hå­kans­son, po­lis­chef i En­kö­ping och Hå­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.