MEST PÅ KUL.

Lo­ko­mo­tiv Grill­by IBK är en klubb som med gläd­je för­sik­tigt tar sig fram­åt som för­e­ning. Det var så här det bör­ja­de.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Emil Ek­ström, An­ders Igg­ström, André Ahl­ström och Frank Ahl­ström bör­ja­de dis­ku­te­ra starten av la­get i maj 2013 och ef­ter sam­tal med någ­ra spe­la­re så val­de des­sa her­rar att an­mä­la ett lag till se­ri­e­spel sam­ma år.

– Ef­ter li­te otyd­lig­he­ter mel­lan mig och för­bun­det så trod­de jag att vårt lag in­te blev an­mält, men Upp­lands in­ne­ban­dy­för­bund ha­de an­mält oss med hjälp av en ”skugg­för­e­ning” då vi sak­na­de vis­sa do­ku­ment för att an­mä­la oss, be­rät­tar Emil Ek­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.